Wieloletnie dane statystyczne wskazują, że w miesiącach lipcu i sierpniu znacznie wzrasta ilość powstałych pożarów - głównie w sektorze rolniczym. Spowodowane jest to wzrostem zagrożenia pożarowego w okresie żniw i omłotów. W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu informuje, że w trakcie zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pożarowego a w szczególności tych zawartych w załączniku.

Pliki do pobrania:
ulotka_zniwa.pdf