Dnia 29 czerwca 2016 roku odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Pakosław.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn."Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego",

- zmiany uchwały Nr XIII/95/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019,

- zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

Wysłuchano informacji Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz przyjęto sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

W interpelacjach Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo skierowane do Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu w sprawie uzupełnienia nawierzchni drogi powiatowej Rawicz- Dubin w miejscowości Golejewko oraz drogi powiatowej Chojno-Miejska Górka w miejscowości Chojno.

Na koniec Sesji na zgłoszone wnioski udzielono częściowej odpowiedzi.Przewodniczący Rady
/-/Mirosław Biechowiak