Z zainteresowaniem i niepokojem czekaliśmy na to, co się stanie 27 czerwca 2016 roku, co zapowie Minister Edukacji Narodowej. Data 27 czerwca wymieniana była w licznych dyskusjach i debatach na temat oświaty.
Dziś już wiemy jakie są propozycje nowego Rządu. Generalnie zapowiedziany jest powrót do 8 letniej szkoły powszechnej (podstawowej), w której edukacja wczesnoszkolna będzie w klasach I- IV oraz powrót do 4 – letniego liceum ogólnokształcącego i 5 – letniego technikum.
Reforma ma ruszyć jesienią 2017 roku. Dla jednych zaskoczenie jest spore, dla innych niewielkie, dla innych powrót do stanu z poprzedniej reformy.
Pytanie tylko, czy propozycja, przedstawiona na zakończenie ogólnopolskiej debaty o systemie oświaty, zatytułowana „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana” są wynikiem debaty, czy może wszyscy zostali postawieni przed faktem dokonanym, który już wcześniej obrał obecny Rząd.
Jak stwierdziła Minister Zalewska „organ prowadzący szkoły (gmina) oraz Minister Edukacji Narodowej mają pełnić funkcję służebną wobec ucznia. Samorządy mają za zadanie zbudować taką szkołę, jakiej chcą dzieci, rodzice oraz nauczyciele.”
Ministerstwo zapowiada stałe konsultacje z samorządem terytorialnym w sprawie wprowadzanej reformy. Sztuką będzie zrealizować to zadanie przy umniejszaniu środków finansowych w subwencji oświatowej.
I jeszcze jedna uwaga! Należy pamiętać o zminimalizowaniu walk i przepychanek z przedstawicielami związków zawodowych oraz rodziców, albowiem gdzie dwóch się bije ... tam oczywiście skorzysta Ministerstwo Edukacji, oczywiście na swoją korzyść!!
Za każda reformę płacą samorządy gminne, szczególnie finansowo. Nakłady organizacyjne oraz modernizacyjno – inwestycyjna w bazę szkolną spadną na samorządy.
Wracamy do systemu sprzed prawie 20 lat, systemu 4-4-4-4 (wychowanie przedszkolne, edukacja powszechna 8 – letnia, szkoła średnia). Znikną gimnazja!
Ministerstwo Edukacji radzi samorządom, by zamiast zwalniać nauczycieli nauczania początkowego przesunęli ich do przedszkoli, nawet bez ich zgody i wtedy problem zniknie. Art.19 ustawy – Karta nauczyciela mówi, że „w razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami organ prowadzący (gmina) może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły – bez zgody nauczyciela, jednak na czas nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko”.Lipiec, 14.07.2016r
Wójt - Kazimierz Chudy