Szanowni Państwo
W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) - LGD Gościnna Wielkopolska organizuje szkolenie dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców oraz dla potencjalnych wnioskodawców z grup defaworyzowanych, tzn. kobiet i osób w wieku 50+, w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy oraz zasad korzystania z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD Gościnna Wielkopolska.
Szkolenie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43.
Szkolenie odbędzie się o godzinie 12:00 i o godzinie 16:00.
Prosimy o wybranie jednego z terminów i telefoniczne zgłoszenie udziału w biurze LGD: tel. 65 5736300, tel. kom. 607 879 665.
Prosimy Państwa o udostępnienie informacji na stronach internetowych Państwa gmin jak również rozesłanie informacji do szkół, bibliotek i zakładów opieki zdrowotnej.

Serdecznie zapraszamy!
W załączniku dołączam plakaty do druku.

Z poważaniem
Emilia Dąbrowicz
Pracownik ds. aktywizacji lokalnej i współpracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Gościnna Wielkopolska
ul. Powstańców Wlkp. 43
63-830 Pępowo

E-mail: biuro@wielkopolskagoscinna.pl
Tel. 65- 573 63 00
tel. kom. 607 879 665