W Gminie Pakosław będzie realizowany projekt pn.: Opieka Sztuką - Sztuka Terapią przez Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Termin realizacji szkolenia:

Urząd Gminy Pakosław – sala narad – w dniach od 21 do 25 września
w godz. od 15.00 do 19.30


Szkolenia poprowadzą:

1)dr n med. Alicja Brożek - Uniwersytet Medyczny Poznań - komunikacja kliniczna w relacji podopieczny- rodzina-pacjent, przygotowanie do badań, profilaktyka cukrzycowa, cholesterolowa, BMI itp.
2)mgr Marcin Nowicki -Uniwersytet Medyczny- analityka, badania, wsparcie opiekuna, rodziny, sytuacje trudne w kontakcie z podopiecznym.
3)mgr Anna Matyla - urazy kręgosłupowe, podczaszkowe, fizjoterapia, ćwiczenia, wsparcie,
4)mgr Małgorzata Kudzia -pielęgnacja odleżynowa, środki pielęgnacyjne, opieka hospicyjna, paliatywna, gerontologiczna.
5)dr Justyna Deręgowska - pedagogika lecznicza, paliatywna, komunikacja kliniczna, interwencja w sytuacji choroby przewlekłej w rodzinie.
6)Ponadto warsztaty nt. przeciwdziałania wypaleniu w pracy opiekuna/asystenta


Liczba uczestników szkolenia ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy do 31 sierpnia 2015r. w Urzędzie Gminy Barbara Konopka tel. 65 5478332.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia (certyfikat udziału) w szkoleniu wraz z tematyką i liczbą godzin.


Szkolenie całkowicie bezpłatne