W ciągu 10 lat w jednej gminie wiejskiej (Brzeźno – zachodniopomorskie) dochody zwiększyły się niemal pięciokrotnie, czterokrotnie w trzech innych gminach, w ponad 600 gminach odnotowano co najmniej dwukrotny lub niemal dwukrotny wzrost dochodów własnych. W tym samym czasie 34 samorządy odnotowały wzrosty mniejsze niż 10%, a w 44 gminach doszło do spadku dochodów własnych.

A jak na tle kraju prezentują się gminy rawickie?

 1. Dochody własne na mieszkańca (w złotych)
 1. 2008 rok
 2. 2017 rok
 1. różnica par capita (w złotych)
 2. Wzrost w procentach.

JUTROSIN (pozycja 1024 w kraju)

 1. a – 786,05 zł

           b- 1. 315,78 zł

 1.    – 529,72 zł
 2.    – 67%

BOJANOWO (pozycja 1077 w kraju)

 1.   a – 780,46 zł

b – 1.295,26 zł

 1.      – 514,80 zł
 2.      – 66%

 

MIEJSKA GÓRKA (pozycja 1310 w kraju)

 1.  a- 853,99 zł

b – 1.359,15 zł

 1.    – 505,16 zł
 2.    – 59%

RAWICZ (pozycja 1854 w kraju)

 1. a – 269,18zł

b- 1.829,59 zł

 1.    – 560,41 zł
 2.    – 44%

PAKOSŁAW (pozycja 2043 w kraju)

 1. a – 935,65 zł

b – 1.280,54 zł

 1.     – 344, 89 zł (wzrost w ciągu 10 lat!)
 2.     – 37% (wskaźnik o 10% niższy, niż średni krajowy)

      Potwierdzają się więc wcześniejsze spostrzeżenia i wnioski z artykułu „Pakosław w rankingu finansowym” z 16 czerwca 2018 r. – cytuję:

„W przypadku gminy Pakosław poprawy wymaga wskaźnik udziału dochodów własnych
w dochodach ogółem (za rok 2016 tylko 29,8%). Relacja ta nazywana jest wskaźnikiem samodzielności finansowej i traktowania jako miernik oceny tej samodzielności.

W prostym języku: w gminie nie wzrastają podatki – rośnie zamożność mieszkańców – spada procentowy udział subwencji ogólnej państwa – kurczy się wydolność finansowa gminy”.

        Przed radnymi nowej kadencji odważne, a jednocześnie niepopularne decyzje! Bez zwiększenia dochodów własnych popadać będziemy w stagnację! Sąsiednie gminy w minionych 10 latach miały więcej odwagi.

 

Sierpień, 16.08.2018r.                                                                                           Wójt – Kazimierz Chudy