Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska zaprasza we wrześniu 2015 roku na konsultacje społeczne poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) oraz definiowaniu i hierarchizacji celów LSR. Na terenie każdej gminy członkowskiej LGD Gościnna Wielkopolska odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy i obszaru LGD. Konsultacje społeczne organizowane są przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zapraszamy mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach. Poniżej harmonogram konsultacji społecznych - do pobrania.

Pliki do pobrania:
harmonogram_konsultacji.pdf
zaproszenie_-_informacja.pdf