Czasopismo samorządowe „Wspólnota” w numerze 18/2015 opublikowało kolejny ranking, tym razem zadłużenia samorządowych województw, powiatów, miast powiatowych, miast i gmin oraz gmin wiejskich.
Rok 2014 był wyjątkowy z punktu widzenia zadłużenia samorządów, gdyż był pierwszym, w którym obowiązywały indywidualne limity zadłużenia, przyjęte kilka lat wcześniej w ustawie o finansach publicznych.
Podsumowanie wpływu tej ustawy, zwłaszcza sławnego art. 243 na zdolność kredytową pokazuje pogorszenie sytuacji, co wiązać można zarówno ze spowolnieniem gospodarczym, czyli mniejszymi wpływami z podatków, jak i innymi czynnikami.
Przykład naszej gminy – podatki nie były podwyższane od kilku lat, Państwo nie przekazuje do budżetu gminy podatku z PIT w wysokościach zapisanych w budżecie na początku roku. A jednocześnie z roku na rok przybywa zadań bieżących, nakładanych przez Państwo, szczególnie w oświacie i pomocy społecznej bez pokrycia finansowego.
Ranking pokazuje, wbrew powtarzanym często tezom, że najlepszą sytuację finansową mają gminy wiejskie. Ich poziom zadłużenia jest stosunkowo niski, przy równocześnie stosunkowo wysokim poziomie nadwyżki operacyjnej (stosunek zadłużenia do przeciętnej wielkości nadwyżki operacyjnej, czyli jak szybko moglibyśmy spłacić całe zadłużenie, gdybyśmy przeznaczyli na ten cel całą nadwyżkę operacyjną – co w praktyce oznacza wstrzymanie wszelkich inwestycji. Ranking pokazuje, że w tym przypadku najlepiej wypadają gminy wiejskie.
Przeciętna gmina wiejska mogłaby spłacić całe zadłużenie w 2,7 roku (pod warunkiem wstrzymania inwestycji).
W gminie Pakosław nadal sporo inwestujemy, nie grozi nam „bankructwo” gminy. Ponadto od wielu lat uchwalane są u nas podatki niższe niż u sąsiadów, a przypomnijmy, ze za niższe podatki gmina „karana” jest przez Ministra Finansów niższą subwencją. W tym roku z tytułu niższych podatków do budżetu gminy nie wpłynie 325 379,16 zł. Podobnie niższe stawki podatkowe obowiązywały w latach poprzednich.

A oto ranking zadłużenia i zdolności kredytowej w powiecie rawickim:
Powiaty
a/ zadłużenie rok 2014
Powiat rawicki - 156 miejsce – 23,25%
b/ najwyższa zdolność kredytowa w 2015
Powiat rawicki - 218 miejsce – 4,86
Miasta powiatowe
a/ zadłużenie rok 2014
Rawicz – 226 miejsce – 21,68%
b/ najwyższa zdolność kredytowa w 2015
Rawicz – 105 miejsce – 10,19
Miasta i gminy
a/ zadłużenie rok 2014
Miejska Górka - 401 miejsce - 24,92%
Jutrosin - 447 miejsce - 20,77%
b/ najwyższa zdolność kredytowa w 2015 roku
Bojanowo - 148 miejsce - 11,72
Miejska Górka - 290 miejsce - 9,0
Jutrosin - 365 miejsce - 7,95
Gminy wiejskie
a/ zadłużenie rok 2014
Pakosław - 264 miejsce - 44,30%
- 47 miejsce (2013)
- 45 miejsce (2012)
- 31 miejsce (2011)
- 636 miejsce (2010)
- 317 miejsce (2009)
- 628 miejsce (2008)
- 263 miejsce (2007)
b/ najwyższa zdolność kredytowa w 2015 roku
Pakosław - 482 miejsce - 11,67
- 1090 miejsce (2014)
- 1165 miejsce (2013)
- 1281 miejsce (2012)
- 1272 miejsce (2011)
Jak z powyższego zestawienia wynika, w latach 2011-2014 umiejętnie wykorzystaliśmy wysoką zdolność kredytową naszej gminy do inwestowania: powstały kanalizacje sanitarne, drogi gminne i obiekty sportowe.


Wrzesień 2015 Wójt – Kazimierz Chudy