Podczas wyjazdu stażowego zorganizowanego w dniach 22 – 26 września przez WOKiSS dla gmin, miast i powiatów zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii (OZE) mieliśmy możliwość zapoznania się z najnowszymi produktami grzewczymi dwóch fabryk – Firmy HDG Bawaria w Messing i Firmy Spanner GmbH w Neufheru.

Pierwsza fabryka znana jest w Europie z nowoczesnych kotłów grzewczych opalanych drewnem (pelet, ściinki, szczapy, wierzba energetyczna). Również w Wielkopolsce w obiektach samorządowych eksploatowanych jest już 30 kotłowni z urządzeniami HDG Bawaria.

Jeszcze dalej w wykorzystaniu biomasy poszła druga fabryka. Produkuje urządzenia do wytworzenia ciepła (holzgaz) i energii elektrycznej – w jednym, wspólnym zestawie.

Polska Firma Ren Craft (przedstawicielstwo między innymi w Lesznie) zaprezentowała ofertę finansową w zakresie przebudowy przestarzałych kotłowni (węglowe) na nowoczesne instalacje opalane biomasą. Jest to CONTRACTING, czyli finansowanie przebudowy ze środków własnych Firmy.

Z przedstawicielem Firmy Ren Craft umówiłem się na sprawdzenie, czy „contracting” można zastosować przy planowanej przebudowie kotłowni węglowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sowach oraz przy zabudowie ogrzewania podłogowego w kościele parafialnym w Golejewku.

I jeszcze jedno rozwiązanie energetyczne – po obydwu stronach granicy niemiecko – austriackiej dachy budynków i duże obszary gruntów zabudowane panelami fotowoltaicznymi, a przy gospodarstwach rolnych widoczne kopuły biogazowni.

Oto dokumentacja fotograficzna z hal fabrycznych z produkcją nowoczesnych systemów grzewczych.


Wrzesień 2015r. Wójt – Kazimierz Chudy