Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy betonowej o gr. 15 cm oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm i montażu krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm. Ponadto wykonano 6 metrów kanalizacji deszczowej z rur PVC o śr. 200 mm oraz zamontowano uliczną studzienkę ściekową o śr. 50 mm. Całkowita długość przebudowanej ulicy wynosi 100 mb.

Umowę na wykonanie robót podpisano 3 października 2018 r. z firmą KAMIENIARSTWO GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru z Rawicza.

Całkowity koszt wykonania inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej, pracach budowlanych oraz pełnieniu nadzoru inwestorskiego wyniósł 98.976,47 zł. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu Gminy Pakosław.

Przemysław TurbańskiGaleria zdjęć: