W październiku 2018 roku Gmina Pakosław rozpoczęła wybór wykonawców dla zadania polegającego na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Chojno. Przeprowadzone postępowanie zakończyło się wyborem wykonawcy. W dniu 25 października zawarto umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne Handel i Usługi Franciszek Kapała z Pakosławia. Inwestycja polegała na budowie oświetlenia ulicznego w Chojnie w kierunku Niemarzyna, wzdłuż nowo wybudowanych posesji. Zadanie obejmowało swoim zakresem montaż szafki oświetleniowej, budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz montaż sześciu słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi na odcinku ok. 180 mb.

Realizacja zadania zakończyła się w grudniu 2018 roku. Ze względu na procedury związane z koniecznością wykonania oraz uruchomienia nowego punktu pomiarowego przeznaczonego dla tego oświetlenia, wybudowane oświetlenie uruchomione zostało w lutym 2019 roku.

Całkowity koszt realizacji zadania obejmujący koszty związane z wykonaniem dokumentacji technicznej, budową oraz opłatami związanymi z nowym przyłączem wyniósł 54.543,68 zł. Zadanie w całości zostało zrealizowane z budżetu Gminy Pakosław.

Przemysław TurbańskiGaleria zdjęć: