W związku z planowanym zwiększeniem limitów powołań do służby przygotowawczej w 2016 roku. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe. Odbycie służby przygotowawczej umożliwia w przyszłości podjęcie służby zawodowej oraz służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i nie rodzi żadnych zobowiązań wobec wojska. Osoba zakwalifikowana przez okres szkolenia otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie. Oferta skierowana jest również do osób zatrudnionych i pobierających naukę w trybie zaocznym. Pracodawca na czas szkolenia ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego. Wnioski można składać bezpośrednio w WKU począwszy od października 2015. Terminy szkoleń w 2016 roku i szczegóły na stronie internetowej WKU w Lesznie w zakładce „Służba przygotowawcza” oraz pod nr tel. 261677224

Na przeszkolenie może być powołana osoba która spełnia następujące warunki:
- obywatelstwo polskie
- zdolność do czynnej służby wojskowej kategoria zdrowia „A”
- wykształcenie co najmniej gimnazjalne
- nie karalność za przestępstwa umyślne