Pracownicy Urzędu Gminy w Pakosławiu w postępowaniu administracyjnym nie ustalili dotąd sprawcy zniszczenia w dniu 28 października br, wieczorem na chodniku przy ulicach 40-Lecia i Strażackiej drzewka jarzębiny.
Z pisemnego oświadczenia złożonego przez rolnika, który w tym dniu orał grunty przyległe do chodnika zdecydowanie wynika, że nie uszkodził drzewka podczas prac polowych.
Postępowanie administracyjne, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody – (Dz. U. z 2015r. poz. 1651). prowadzone będzie przez odpowiednie organa do czasu znalezienia sprawcy, w związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Pakosławia o udzielenie pomocy pracownikom Urzędu w postępowaniu wyjaśniającym.
Ponadto informujemy, że ekspertowi od ochrony przyrody zlecimy ustalenie eksperckie, w jaki sposób drzewko zostało zniszczone.


Listopad 2015r. Wójt – Kazimierz Chudy