Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

pod adresem: https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_powietrze_kampania-antysmogowa

Mapa monitoringu jakości powietrza w Wielkopolsce znajduje się na stronie
Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

pod adresem http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/