W niedzielnej audycji telewizyjnej „TYDZIEŃ”, audycji dla rolników i wsi emitowanej 3 stycznia br nowy Rząd PiS przedstawił priorytety polityki rolnej i wsparcia obszarów wiejskich w latach 2016 – 2019.

       Wyraźnie akcentowano, że będą to nie tylko nowe działania Ministra Rolnictwa – Krzysztofa Jurgiela, lecz całego Rządu.

       W niedzielnych zapowiedziach wskazano następujące kierunki polityki rolnej, według ważności i rozłożenia akcentów inwestycyjnych.
1. Budowa i odbudowa retencji wodnej – budowa nowych zbiorników wodnych, odbudowa istniejących zbiorników i stawów wiejskich, odbudowa śródpolnych oczek wodnych, odbudowa rowów i zniszczonych zastawek wodnych.
2. Skrócenie łańcucha żywnościowego – budowa rynków rolnych na terenie gmin i zachęcanie rolników do przetwarzania produktów rolnych w swoich gospodarstwach.
3. Ustabilizowanie produkcji rolnej i znalezienie nowych rynków zbytu – powołanie radców handlowych rolnych w krajach azjatyckich i krajach arabskich, wprowadzenie nowych uregulowań podatkowych na produkty rolnicze importowane.
4. Wprowadzenie zachęt do organizowania nowych miejsc pracy na wsi – strefy działalności ekonomicznej, plany przestrzenne gmin z terenami pod działalność gospodarczą.
5. Zmiana systemu doradztwa rolnego – zasygnalizowano potrzebę nowej organizacji i podporządkowania. 

       W gminie Pakosław już kilka lat temu podjęliśmy działania w punktach pierwszym i czwartym polityki rolnej nowego Rządu – tak w zakresie retencji wodnej (zbiornik retencyjny „Pakosław” i regulacja rzeki Orli z dopływami), jak i tworzenia stref ekonomicznych (strefa działalności gospodarczej najpierw w Pakosławiu, przeniesiona później do Chojna).

       Wobec zapowiedzianych przez Rząd zachęt finansowych w najbliższych latach zwracamy się do mieszkańców i rolników o wskazanie:
• stawów wiejskich, oczek wodnych i urządzeń melioracyjnych wymagających odbudowy – apel kierujemy szczególnie do spółek wodnych i do Gminnego Związku Spółek Wodnych w Pakosławiu
• gospodarstw rolnych wycofujących się z działalności rolniczej i zaproponowania dotychczasowym właścicielom zamianę lub wykup gruntów rolnych, potrzebnych do zorganizowania „Strefy działalności gospodarczej”.


       W kolejnych artykułach przekazywać będziemy szersze informacje o sposobie realizacji nowego programu rolnego.
 

Styczeń 2016r.                                                    Wójt – Kazimierz Chudy