Bezpłatna pomoc prawna

Wójt Gminy Pakosław informuje, że od dnia 4 stycznia 2016 r. będzie dostępna dla mieszkańców bezpłatna pomoc prawna. Punkt będzie czynny jeden raz w tygodniu w poniedziałki od godz. 12.00 do godz. 16.00 w biurze nr 14 (biuro Kierownika GOPS-u) wejście od strony parkingu od ul. 22 Stycznia (budynek Urzędu Gminy). Z bezpłatnej pomocy prawnej będą mogli korzystać zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255):
1.Osoby do 26 roku życia,
2.Osoby korzystające z pomocy społecznej,
3.Seniorzy po 65 roku życia,
4.Rodziny wielodzietne posiadające kartę dużej rodziny,
5.Kombatanci oraz weterani,
6.Osoby zagrożone lub poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej, żywiołowej lub spowodowanych awarią techniczną.

Więcej informacji pod numerem tel. 65 54 78 612.

Zapoznaj się z naszą ofertą