Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Gospodarstwa agroturystyczne - Gmina Pakosław
Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo – Urząd Gminy Pakosław

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pakosław jest: Wójt Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

2. Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Kinga Śliwińska. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych e-mail: iod@pakoslaw.pl. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia RODO.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków administratora oraz wykonywanie zobowiązań umownych.

5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pakosław lub Urzędem Gminy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pakosław.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
- prawo do ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Pakosław Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, nie podania danych osobowych będzie konsekwencją nieuwzględnienie złożonego wniosku/podania/oferty. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania korespondencji.Agroturystyka w gminie Pakosław


Na granicy

Na granicy

Ilość miejsc noclegowych: 10

2 pokoje 3-osobowe

2 pokoje 2-osobowy

Gospodarstwo położone w Dolinie Baryczy. Można tu wypoczywać w ciszy, na łonie natury w sąsiedztwie Stawów Milickich.


Kontakt:
Kinga Śliwińska
Białykał 16
tel. 882 947 212


Pod Lasem

Pod Lasem

Ilość miejsc noclegowych: 3-7

Wyposażenie:
TV, WIFI, czajnik bezprzewodowy.

Atrakcje:
rezerwat przyrody, zabytki architektury, 
wycieczki rowerowe, możliwość zorganizowania 
ogniska oraz grilla, możliwość grzybobrania 
w sezonie na bliskość lasu

Kontakt:
Walentyna i Franciszek Szkaradek
Sowy 15
tel. 65/547 85 86

kom. 693 846 752


U Pszczelarza

U Pszczelarza

Liczba pokoi do wynajęcia: 4

Noclegi "U Pszczelarza" to przestrzeń, w której mali i duzi mogą odpocząć od szybkiego tempa życia, spróbować rzemieślniczych miodów i wziąć udział w warsztatach pszczelarzy.

Kontakt:

Agnieszka i Piotr Smakulscy

ul. 40-lecia 9
63-920 Pakosław

kom. 606 797 815


U Wojciecha

U Wojciecha

Ilość miejsc noclegowych: 8+2
5 pokoi 

Wyposażenie: wi-fi, TV, dostęp do kuchni z wyposażeniem.
Atrakcje: wycieczki rowerowe, przejażdżki konne, ognisko, grill.

Kontakt:
Łucja i Wojciech Wawrzyniak
ul. Rolnicza 10
63-920 Pakosław
tel. 691 496 888


Wojciechówka

Wojciechówka

Liczba pokoi do wynajęcia: 3


Kontakt:
Beata i Wojciech Walkowiak
ul. 40-lecia 4
63-920 Pakosław
kom. 660 273 944
e-mail: beatawojtekw@interia.pl
www.wojciechówka.pl