Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Samorząd gminy - Gmina Pakosław
Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo – Urząd Gminy Pakosław

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pakosław jest: Wójt Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

2. Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Kinga Śliwińska. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych e-mail: iod@pakoslaw.pl. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia RODO.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków administratora oraz wykonywanie zobowiązań umownych.

5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pakosław lub Urzędem Gminy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pakosław.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
- prawo do ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Pakosław Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, nie podania danych osobowych będzie konsekwencją nieuwzględnienie złożonego wniosku/podania/oferty. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania korespondencji.Samorząd gminy od 1982 r.

Kadencja – od 1 paździenrika 1982r. po reaktywacji gminy
Naczelnik Gminy - Kazimierz Chudy, Sekretarz Urzędu - Krystyna Marszałek, Główny Księgowy - Teresa Miernik Rada Gminy Przewodniczący: Edward Talaga, radni: Kazimierz Andrzejewski, Jan Barteczka, Józef Barteczka, Stanisław Barteczka, Kazimierz Bandura, Józef Chudy, Jan Grembowski, Czesław Gandecki, Cecylia Hantkiewicz, Leon Juskowiak, Marian Małecki, Czesław Nowaczyk, Zygmunt Sierpowski, Antoni Sobota, Elżbieta Turbańska, Stanisław Tyczyński.

Kadencja 1984-1988
Naczelnik Gminy - Kazimierz Chudy, Sekretarz Urzędu - Krystyna Marszałek, Główny Księgowy - Teresa Miernik Rada Gminy Przewodniczący: Edmund Błaszyk, radni: Kazimierz Andrzejewski, Edmund Błaszyk, Roman Bruder, Józef Chudy, Janina Chróścińska, Lech Dworniczak, Tadeusz Gospodarek, Jan Grembowski, Wiktor Hantkiewicz, Grażyna Hanus, Jan Jarosz, Edward Kowalski, Emilian Karolewski, Józef Karkosz, Lucjan Kasperski, Józef Mosiek, Marian Małecki, Zenon Maciejak, Aleksander Naglik, Czesława Nowaczyk, Mieczysław Pernak, Franciszek Plewa, Stanisław Stelmach, Antoni Sędłak, Krystyna Szczepańska, Antoni Wojciechowski, Maria Werno, Antoni Żyto, Maria Żyto.

Kadencja 1988-1990
Naczelnik Gminy - Kazimierz Chudy, Sekretarz Urzędu - Krystyna Marszałek, Główny Księgowy - Teresa Miernik Rada Gminy Przewodniczący: Florian Głowacz, radni: Franciszek Antkowiak, Kazimierz Andrzejewski, Eugenia Apanowicz, Józef Chudy, Stanisław Dworniczak, Florian Głowacz, Władysław Grupa, Jan Grembowski, Leon Juskowiak, Emilian Karolewski, Stanisław Kapała Mieczysława Kuźnia, Edward Kowalski, Stanisław Łakomy, Jan Małecki, Zenon Maciejak, Józef Mosiek-Pakosław, Józef Mosiek – Golejewo, Walenty Mądry, Danuta Pieprzyk, Janina Pieprzyk Danuta Rybacka, Władysław Skiba, Stanisław Sierpowski –Sowy, Tadeusz Szkudlarek, Irena Tatarek, Józef Tomczak, Lucyna Twardowska, Maria Werno, Maria Żyto.

I Kadencja 1990-1994
Wójt Gminy - Kazimierz Chudy, Sekretarz Urzędu - Krystyna Marszałek, Główny Księgowy - Teresa Miernik Rada Gminy Przewodniczący: Grzegorz Misiek, radni: Franciszek Antkowiak, Eugenia Apanowicz, Jan Barteczka, Józef Chudy, Stanisław Dworniczak, Mieczysław Kasperski, Zenon Maciejak, Henryk Małecki, Grzegorz Misiek, Józef Mosiek, Antoni Rojda, Danuta Rybacka, Piotr Sierpowski, Józef Tomczak, Jan Turbański, Antoni Wojtyś, Maria Żyto.

II Kadencja 1994-1998
Wójt Gminy - Kazimierz Chudy, Sekretarz Urzędu - Krystyna Marszałek, Główny Księgowy - Teresa Miernik
Rada Gminy
Przewodniczący – Marian Maćkowiak, radni: Franciszek Antkowiak, Mirosław Biechowiak, Józef Chudy, Marian Giżewski, Jan Grembowski, Zenon Maciejak, Marian Maćkowiak, Lucjan Kasperski, Kazimierz Kląskała, Józef Mosiek, Aleksander Naglik, Antoni Rojda, Danuta Rybacka, Ryszard Samol, Antoni Sędłak, Józef Tomczak, Antoni Wojtyś, Stanisław Zygmanowski.

II Kadencja 1994-1998
Zarząd Gminy: Kazimierz Chudy –Wójt Gminy- Przewodniczący Zarządu,
Józef Mosiek—Zastępca Wójta Gminy (nieetatowy)-Golejewo
Franciszek Antkowiak – członek – Góreczki Wielkie
Zenon Maciejak- członek- Zaorle,
Antoni Rojda –członek- Chojno,
Józef Tomczak – członek - Osiek,
Stanisław Zygmanowski – członek – Niedźwiadki

III Kadencja 1998-2002
Kazimierz Chudy - Wójt Gminy, Sekretarz Gminy - Maria Kalicińska, Skarbnik Gminy - Teresa Miernik
Rada Gminy Przewodniczący: Danuta Rybacka, radni: Andrzej Antkowiak, Franciszek Antkowiak, Mirosław Biechowiak, Józef Chudy, Henryk Kmieć, Lucjan Kuczyński, Władysław Lorenz, Zenon Maciejak, Aleksander Naglik, Danuta Pietruszka-Orozco, Albin Pokładek, Antoni Rojda, Danuta Rybacka, Antoni Sędłak, Marian Szponik, Józef Tomczak, Stanisław Zygmanowski, Janusz Żyto.

III Kadencja 1998-2002
Zarząd Gminy: Kazimierz Chudy - Wójt Gminy -Przewodniczący Zarządu,
Józef Tomczak –Zastępca przewodniczącego(Zastępca Wójta Gminy – nieetatowy)-Osiek
Franciszek Antkowiak-członek- Góreczki Wielkie,
Zenon Maciejak –członek- Zaorle,
Aleksander Naglik – członek-Pakosław
Albin Pokładek – członek -Chojno
Stanisław Zygmanowski – członek - Niedźwiadki

IV Kadencja 2002-2006
Kazimierz Chudy - Wójt Gminy, Sekretarz Gminy - Maria Kalicińska, Skarbnik Gminy - Teresa Miernik Rada Gminy Przewodnicząca – Danuta Rybacka, radni: Franciszek Antkowiak, Józef Chudy, Henryk Kmieć, Wiesław Krzyżosiak, Lucjan Kuczyński, Zenon Maciejak, Albin Pokładek, Antoni Rojda, Ryszard Samol, Antoni Sędłak, Marian Szponik, Józef Tomczak, Zdzisław Tyczyński, Stanisław Zygmanowski.

V Kadencja 2006-2010
Kazimierz Chudy - Wójt Gminy, Sekretarz Gminy - Maria Kalicińska, Skarbnik Gminy - Teresa Miernik Rada Gminy Przewodniczący - Mirosław Biechowiak, radni: Józef Chudy, Henryk Kmieć, Roman Kozica, Wiesław Krzyżosiak, Lucjan Kuczyński, Zenon Maciejak, Jan Ostrowski, Danuta Pietruszka-Orozco, Albin Pokładek, Antoni Sędłak, Stanisław Sierpowski, Józef Tomczak, Zdzisław Tyczyński, Stanisław Zygmanowski oraz Antoni Wojtyś w związku ze śmiercią Henryka Kmiecia.

VI Kadencja 2010-2014
Wójt Gminy - Kazimierz Chudy, Zastępca Wójta - Łukasz Burkiewicz, Sekretarz Gminy - Barbara Konopka, Skarbnik Gminy - Teresa Miernik
Rada Gminy Przewodniczący: Antoni Sędłak, radni: Szymon Węcłaś, Danuta Pietruszka- Orozco, Mirosław Biechowiak, Albin Pokładek, Aleksander Naglik, Elżbieta Łakoma, Zofia Kusztelak, Antoni Wojtyś, Janusz Pawlak - w związku z rezygnacją z mandatu, mandat radnej objęła Katarzyna Celka, Urszula Szymkowiak, Marek Możejko, Wiesław Krzyżosiak, Jan Ostrowski, Zbigniew Paca (w związku z wygaśnięciem mandatu – mandat objęła Agnieszka Jakubowska).

VII Kadencja 2014-2018
Wójt Gminy - Kazimierz Chudy, Zastępca Wójta - Łukasz Burkiewicz, Sekretarz Gminy - Barbara Konopka, Skarbnik Gminy - Teresa Miernik. Rada Gminy Przewodniczący: Mirosław Biechowiak, radni: Danuta Pietruszka – Orozco, Hubert Wojtkowski, Bogumiła Andrzejak, Małgorzata Deka, Maciej Gniazdowski, Agnieszka Jakubowska, Roman Kozica, Wiesław Krzyżosiak, Mariola Kusztelak, Elżbieta Łakoma, Jan Ostrowski, Albin Pokładek, Joanna Pieprzyk, Piotr Skrzypek.

VIII Kadencja 2018-2023

Wójt Gminy - Piotr Skrzypek, Sekretarz Gminy - Barbara Konopka, Skarbnik Gminy - Teresa Miernik, Liliana Sobota (od dnia 29 lipca 2020r.). Rada Gminy Przewodnicząca: Elżbieta Łakoma, radni: Hubert Wojtkowski, Maciej Gniazdowski, Agnieszka Jakubowska, Mariola Kusztelak, Jarosław Kaczor, Robert Lisiecki, Paweł Sierpowski, Paulina Przewoźna, Danuta Guzikowska, Michał Wawrzyniak, Anita Rabiega, Agata Karaś, Paweł Kląskała, Dariusz Niedźwiedź.


Sołtysi gminy Pakosław od 1982 r.

 • Białykał - Augustyniak Eugeniusz, Lucjan Kuczyński, Elżbieta Głowacz, Mariola Kusztelak od 22 lipca 2020r.
 • Chojno - Franciszek Andrzejewski, Antoni Rojda, Albin Pokładek, Piotr Andrzejewski od 2019r.
 • Dębionka - Wiktor Hantkiewicz, Józef Stachowski od 1985r.
 • Golejewko - Leon Jóskowiak, Tomasz Michalski, Małgorzata Deka od 25 stycznia 2016r.
 • Golejewo - Maciej Janiak - ojciec, Maciej Janiak - syn, Robert Lisiecki
 • Góreczki Wielkie - Jan Zakrzewski, Czesława Głowacz, Adam Głowacz, Franciszek Antkowiak, Roman Kozica od marca 2015r.
 • Niedźwiadki - Stanisław Zygmanowski od 1988r.
 • Osiek - Tadeusz Jarosz, Józef Tomczak, Urszula Szymkowiak
 • Ostrobudki - Marian Maćkowiak, Jerzy Przewoźny, Zenon Jankowiak, Tomasz Kapała od 2019r.
 • Pakosław - Marian Szponik, Michał Wawrzyniak od marca 2015r.
 • Podborowo - Stanisław Tyczyński, Zdzisław Tyczyński od 1985r.
 • Pomocno - Albin Kaczmarek, Stanisław Przybylski, Lidia Przybylska
 • Sowy - Stanisław Łakomy, Andrzej Rusek, Franciszek Szkaradek, Artur Biechowiak od 2019 r, Anita Rabiega od 2 grudnia 2022 r.
 • Sworowo - Franciszek Plewa, Antoni Wojtyś, Jarosław Kaczor od marca 2015r.
 • Zaorle - Stanisław Hańćkowiak, Bogdan Szczepański, Paweł Sierpowski od marca 2015r.

Dorobek gminy 1982-2002


Dorobek gminy 1982-2007


15 lat Samorządu Gminy Pakosław