Gościem X Sesji był pan Michał Handke, mistrz w sportach strongmanów.
Za swój talent sportowy z rąk Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy otrzymał List Gratulacyjny wraz z bonem na zakup sprzętu sportowego.

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:
- nabycia nieruchomości położonych w Pakosławiu,
- zaciągnięcia zobowiązań w zakresie remontów-konserwacja i modernizacja urządzeń oświetlenia drogowego,
- wyrażenia stanowiska o zamiarze udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,
- powołania doraźnej Komisji Statutowej,
- wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielania pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
- zmieniającą Uchwałę Nr IX/69/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2016 rok,
- ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Pakosław wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego,
- zmian uchwały budżetowej na 2015 rok,

Radni Rady Gminy Pakosław przyjęli sprawozdanie z działalności Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

Na koniec Sesji jednogłośnie zaakceptowali Apel w sprawie wpisu złóż węgla brunatnego znajdujących się na terenie gmin: Miejska Górka, Krobia i Poniec do Białej Księgi ochrony złóż.