W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym przypominamy mieszkańcom Gminy Pakosław, że obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości. Paleniska domowe są przeznaczone wyłącznie do spalania paliwa, dla którego zostały zaprojektowane. Spalanie odpadów przyczynia się do emisji trujących gazów oraz pyłów. Powstające zanieczyszczenia negatywnie wpływają na środowisko, a przede wszystkim na zdrowie ludzi. Szkodliwość tych substancji dla naszego zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł niskiej emisji, czyli niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni. Umożliwia to wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, co stanowi przyczynę wzrostu ilości substancji trujących w powietrzu atmosferycznym w przestrzeni lokalnej. Spalając odpady w piecach trujemy nie tylko siebie, ale również sąsiadów, powietrze, wodę, czy też glebę. Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 Ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny.

https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

 

 Załączniki: