Dnia 1 października 2020 roku zakończyła się realizacja zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Pakosławiu”. Inwestycja była współfinansowana w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Gmina Pakosław wpaździerniku 2019 roku, za pośrednictwem LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Po podpisaniu 5 czerwca 2020 roku umowy o dofinansowanie, gmina przystąpiła do wyboru wykonawcy zadania. Spośród otrzymanych ofert, na wykonawcę inwestycji została wybrana firma PHU ENERGOINSTAL Zbigniew Karkosz z Pakosławia. W wyniku realizacji zadania na dachu świetlicy wiejskiej w Pakosławiu zamontowano 43 sztuki paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,19 kW oraz przyłączono je do sieci. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 60.516,00 zł, z czego 39.142,00 zł to środki pochodzące z dofinansowania z PROW 2014 – 2020, a 21.374,00 zł to środki budżetu Gminy Pakosław, z czego 17.000,00 zł stanowi wkład z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pakosław. Galeria zdjęć: