Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje Konkurs pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja – Dbam o środowisko. Więcej informacji o Konkursie można uzyskać na stronie: https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-vi-edycja