W Urzędzie Gminy Pakosław od dnia 2 września 2019 r., został utworzony punkt przyjmowania wniosków w ramach  programu "Czyste Powietrze" we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Punkt znajduje się w Urzędzie Gminy Pakosław w Referacie Gospodarki, Rolnictwa i Budownictwa (pokój 10), osoba do kontaktu Mieczysława Andrzejewska – tel.65 54 78 332 beneficjenci przyjmowani będą w poniedziałki od godz. 11.00 do 16.00  oraz w czwartki od 9.00 do 13.00.

UWAGA: Przed spotkaniem należy upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie dane oraz załączniki wymagane do kompletnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie:

https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/