Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do 31 grudnia 2023 roku wszyscy mamy obowiązek zlikwidować stare, bezklasowe kotły grzewcze (tzw. kopciuchy). W tym celu warto skorzystać z dofinansowania oferowanego w programie ”Czyste Powietrze”, który koordynowany i prowadzony jest przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Pakosław jako pierwsza, obok Jutrosina, przystąpiła do programu oferując pomoc administracyjną w złożeniu wniosku.

W przypadku zainteresowania dofinansowaniem, możesz złożyć wniosek, pod warunkiem, że jesteś osobą fizyczną, która:

  1. jest właścicielem / współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  2. jest właścicielem / współwłaścicielem wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą i jeżeli planujesz, lub wykonałeś w ciągu 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:
  • wymianę, zakup i montaż nowego źródła ciepła (kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła itd.),
  • termomodernizację (ocieplenie ścian, dachu lub stropu budynku, wymiana stolarki  drzwiowej i okiennej itd.),
  • zakup instalacji OZE,
  • dokumentację projektową (przeprowadzenie audytu energetycznego, koszty uzyskania pozwolenia na budowę itp.).

Jak duże może być dofinansowanie?

Przy uzyskiwanym  dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 000,00zł (kwota dochodu wnioskodawcy) wysokość dofinansowania wynosi około 30%. Można także skorzystać z podwyższonego poziomu dotacji jeżeli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), nie przekracza kwoty:

  1. 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2.  1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

W takim przypadku wsparcie może wynieść nawet do 60% wartości inwestycji.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w Urzędzie Gminy Pakosław w Referacie Gospodarki, Rolnictwa i Budownictwa (pokój nr 10), osoba do kontaktu Mieczysława Andrzejewska – tel.65/54-78-33. Zachęcamy także do skorzystania z bazy wiedzy dostępnej  na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu :
https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/