Śp. Tomasz Roman Michalski urodził się 10 sierpnia 1945 r. w Rawiczu w rodzinie robotniczej. Mieszkał w Golejewku z rodzicami. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Chojnie w latach 1952-1959. Po ukończeniu szkoły w 1959 r. rozpoczął naukę w zawodzie sprzedawca sklepowy. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla pracujących uczęszczał w Rawiczu w latach 1959-1962. Natomiast praktyczne umiejętności w zawodzie sprzedawcy zdobywał w placówkach handlowych Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pakosławiu. Po ukończeniu Szkoły zawodowej w 1962 roku został przyjęty do pracy jako stażysta w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pakosławiu. Po odbyciu stażu w sierpniu 1963r.powierzono mu obowiązki Kierownika Sklepu Obuwniczego w Pakosławiu. Zasadniczą Służbę Wojskową odbył w latach 1964-1966. Po odbyciu służby wojskowej powrócił do pracy w Spółdzielni jako kierownik sklepu. Pracując w Spółdzielni podnosił swoje kwalifikacje zawodowe na różnych kursach branżowych. W Gminnej Spółdzielni „SCH” w Pakosławiu długoletnio był kierownikiem sklepu z artykułami gospodarstwa domowego. W latach 1971-1976 uczęszczał do Zaocznego Technikum Rolniczego w Bojanowie zdobywając tytuł technik rolnik. W 1969 ożenił się i założył rodzinę. Z żoną Zofią wychowali syna Jarosława. W listopadzie 1977 r. powierzono zmarłemu obowiązki kierownika Domu Handlowego w Miejskiej Górce. Obowiązki te wykonywał do 31 grudnia 1982 r. Po reaktywowaniu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pakosławiu Śp. Tomasz Michalski wyraził wolę powrotu do pracy w Pakosławiu. Zarząd Spółdzielni zaproponował mu pracę na stanowisku kierownika sekcji handlu i gastronomii. Ponadto pracował w Spółdzielni na stanowiskach:
- głównego specjalisty ds. handlu,
- magazyniera,
- starszego referenta ds. transportu i sprzedawcy towarów masowych.
Żadna praca w Spółdzielni nie była mu za trudna. Ze zrozumieniem przyjmował wszelkie zmiany, które w Spółdzielni były podejmowane w związku z uchwaleniem przez władze państwowe specustaw dezorganizujących funkcjonowanie Spółdzielni w naszym kraju. W spółdzielni przepracował do 30 czerwca 2000 r. pracując ponad 40 lat. Od lipca 2000 r. był na emeryturze. Za całokształt pracy zawodowej był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i odznaczany. Był odznaczony Odznakami Brązową, Srebrną i Złotą „Wzorowego Sprzedawcy”, posiadał Odznakę „Zasłużony Pracownik Handlu i Usług”, ponadto otrzymał Odznakę „Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego”. Członkiem Spółdzielni był od 30 grudnia 1963 r. Pomimo, że był na emeryturze interesował się działalnością Spółdzielni i jej wynikami. Brał czynny udział w życiu Spółdzielni. Zawsze uczestniczył w organizowanych zebraniach grup członkowskich oraz zebraniach przedstawicieli.
Po przejściu na emeryturę rozpoczął intensywną działalność społeczną pracował w Radzie sołeckiej a w 2007 r. został Sołtysem wsi Golejewko.
Śp.Tomasz Michalski był aktywnym działaczem, zawsze wspierający lokalną społeczność. Był człowiekiem na którego można było liczyć. Działał aktywnie na rzecz mieszkańców wsi Golejewko oraz całej gminy. Angażował się w wiele pożytecznych projektów jak położenie nowego chodnika z kostki brukowej, modernizacji świetlicy, budowy nowego placu zabaw. Dbał o integracje społeczeństwa poprzez organizację imprez ponadto o estetykę i kształtowanie wizerunku miejscowości.
Śp. Tomasz Michalski był osobą cechującą się wysoką kulturą, niezwykle pracowitą, otwartą na nowości, życzliwą ludziom. Miał jeszcze tyle do zrobienia, tak wiele planów do zrealizowania. Nagła śmierć zniweczyła je wszystkie i szybko, za szybko położyła kres Jego życiu.