W ramach realizacji Programu "Czyste Powietrze" został uruchomiony punkt konsultacyjno - informacyjny, dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynków mieszkalnych. Godziny otwarcia punktu: poniedziałki i środy od 9.00 do 14.00.