We wrześniu 2020 roku Gmina Pakosław złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zadania dotyczącego rozbudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Wniosek obejmował budowę na terenie Gminy Pakosław łącznie ok. 17 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 5 km sieci wodociągowej. Wnioskowano o niemal 15 mln złotych. W wyniku złożonego wniosku otrzymano wsparcie w wysokości 3 mln złotych. Uzgodniono, że w ramach ograniczenia budżetu wykonane zostaną dwie inwestycje.

Pierwszym zadaniem była „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pakosław na ul. Kolejowej oraz ul. Olbina”. W wyniku ogłoszonego w dniu 29 kwietnia 2021 roku postępowania przetargowego złożono dwie oferty. Korzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Marian Iberhan z Krotoszyna, które zaproponowało realizację zadania za kwotę 531.989,40 zł. W dniu 7 czerwca 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą. Budowa zakończyła się w sierpniu br. Wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości niespełna 0,7 km oraz kanalizację sanitarną o długości ponad 0,3 km wraz z przepompownią ścieków. Zadanie sfinansowano w kwocie 432.511,71 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 99.477,69 zł z budżetu Gminy Pakosław.

Drugim zadaniem jest „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Góreczki Wielkie”. W dniu 7 lipca 2021 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji. Złożono 7 ofert, z których najkorzystniejsza wpłynęła od firmy EKO-KAN-GAZ Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego i opiewa na kwotę 3.133.592,30 zł. Zgodnie z podpisaną w dniu 5 sierpnia 2021 roku umową, prace zacząć mają się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie ma nastąpić w czasie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W ramach zadania skanalizowana zostania cała miejscowość Góreczki Wielkie, za wyjątkiem Baranowic, które sieć kanalizacyjną już posiadają. Wybudowane zostanie ok. 2,7 km sieci tłocznej, ok. 3,2 km sieci grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz 3 przepompownie ścieków. Planuje się sfinansowanie inwestycji w ok. 80% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w ok. 20% z budżetu Gminy Pakosław.

 

Przemysław Turbański