Pod takim tytułem odbyła się w dniu 5 czerwca br konferencja w Boszkowie.

Okazała się, że poprawił się stan czystości w ośrodku wypoczynkowym w Boszkowie. Nowa firma utrzymuje porządek i sprzątanie (poprzednia nie wywiązywała się z obowiązków), natomiast dalej przeszkadza nadmierny ruch samochodów w okresie letnim, brak miejsc parkingowych oraz byt duże natężenie hałasu w miesiącach letnich.

W jeziorze Dominickim w Boszkowie „owszem, woda jest czysta, ale tylko dlatego, że jest ciągle zasilana świeżą wodą ze źródeł podziemnych, natomiast ogólny stan środowiska powoduje, że brakuje tlenu, jest nadmiar azotu, co wpływa na obumieranie roślin. Pozornie wszystko wygląda dobrze, ale tak naprawdę jest odwrotnie” – wyjaśnia ratownik WOPR-u w Lesznie.

Zarządzeniami i karami daleko nie zajedziemy. Trzeba edukować ludzi od najmłodszych lat – mówi Waldemar Chwalczuk – przedstawiciel WOPR-u w Lesznie.

Widzimy więc, że jeśli mieszkańcy i rolnicy wokół jeziora Dominickiego nie „opamiętają” się w intensywnym nawożeniu ściekami i środkami ochrony roślin, podobnie wokół każdej innej wody, to wcześniej czy później dojdzie do zniszczenia środowiska naturalnego.

My również poszukujemy czystej wody, którą moglibyśmy wprowadzać do „zalewu”. Szkoda, że skażona woda płynie w Orli, a co wpływa do Orli widać chociażby na Zielonym Dębie w Osieku.

Czerwiec 2015r.                                                            Wójt – Kazimierz Chudy