Dnia 07 lutego 2022 roku Gmina Pakosław otrzymała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa informację, że złożony wniosek o powierzenie grantu w ramach zadania „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, został rozpatrzony pozytywnie. Tym samym na rzecz Samorządu przyznano środki w wysokości 310.000,00 zł na zakup 124 sztuk laptopów. Uwzględnione zostały  wnioski mieszkańców, które spełniały kryteria naboru. Aktualnie trwa przygotowanie dokumentów koniecznych do podpisania umowy o powierzenie grantu. W późniejszym terminie Gmina kontaktować się będzie z osobami, którym przyznane zostało wsparcie.