KOMUNIKAT

 

 

Wójt Gminy Pakosław zawiadamia, że rolnicy biorący udział w przedsięwzięciu pn: ”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zobowiązani są do złożenia oświadczeń o uzyskanej pomocy
de minimis za okres 3 lat tj . od 2019r. do 2021r. i formularza informacji przez wnioskodawcę w siedzibie Urzędu Gminy Pakosław w terminie odwrotnym, ale nie później niż do 28 marca 2022r. Złożenie wymienionej informacji należy potraktować jako pilne.

Jednocześnie informuję, że zadeklarowana folia rolnicza, siatka, sznurek oraz opakowania po nawozach i typu Big Bag odbierane będą we wskazanym miejscu, do którego należy je dostarczyć. Odpady te powinny być oczyszczone oraz posortowane wg ww. kategorii. Dostarczone do wskazanego punktu odpady nie mogą przekraczać zadeklarowanej wstępnie ilości.

  1. terminy odbioru odpadów podane są w załączonym harmonogramie umożliwiającym ich prawidłowe dostarczenie do wskazanego miejsca.

 Załączniki: