A P E L

ZWRACAMY SIĘ DO WSZYSTKICH OSÓB DOBREGO SERCA O POMOC FINANSOWĄ DLA RODZINY Z DUSZNIK, POSZKODOWANEJ W WYNIKU POŻARU DOMU.

Społeczny Komitet Pomocy Pogorzelcom w Dusznikach
z siedzibą:
ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki
Nr rachunku:
38 9072 0002 2011 1103 8098 0001