Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Pakosław za 2021 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559,583, 1005, 1079) Wójt Gminy Pakosław przedstawia Raport o stanie Gminy Pakosław za rok 2021.
W debacie nad rozpatrzeniem przedstawionego raportu o stanie Gminy Pakosław za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław.
Sesja, na której zostanie przeprowadzona w/w debata odbędzie się 23 czerwca 2022 r., o godz. 12.00 (czwartek) w Domu Strażaka w Pakosławiu (sala) w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 czerwca 2022 r. (środa), do godziny 15.00 w pok. 5 w Urzędzie Gminy Pakosław.Załączniki: