Obszar Pakosław
w dniach: 2022-06-14,
w godzinach: 14 cze 07:30 - 14 cze 08:00, 14 cze 13:30 - 14
cze 14:30
Pakosław: ul. Olbina - cała ulica (oprócz nr 5A i 5B); ul.
Parkowa nr 1 do 4, 6, 8, 11, 12, działka nr 248/3,
przedszkole, Apteka przy Plantach.