Informujemy, że ze względu na ograniczone możliwości kadrowe Apteka „Grodzka” z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 7 w Rawiczu, nie będzie pełnić w dniach 11-17 lipca 2022 r. dyżurów nocnych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Rawickiego harmonogramem.