INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu informuje,
że wnioski na świadczenia wychowawcze „500 plus” mogą być odbierane u sołtysów poszczególnych miejscowości naszej gminy.

Wniosek u sołtysów mogą zabrać osoby,
które nie będą składać go drogą elektroniczną
lub nie muszą czy nie chcą osobiście odebrać go w GOPS.

Wypełnione wnioski można od dnia 01 kwietnia 2016r. składać w Ośrodku w Pakosławiu.

Aby otrzymać świadczenie od 01 kwietnia 2016r. mamy czas
3 miesiące, tj. na wniosek złożony do dnia 01 lipca włącznie będzie wypłacone świadczenie wychowawcze z wyrównaniem
za trzy miesiące.

Informacja od Pana Sołtysa dla mieszkańców Chojna.
Wnioski będzie można odebrać w świetlicy w Chojnie
w dniu 16 marca tj. środa od godziny 19:00.