W poniedziałek, 21 marca 2016r. uroczyście oddano do użytku nowo wybudowaną drogę przez Dębionkę.
Budowę drogi zapoczątkowano, wykonaniem w roku 2013, projektu budowlano – wykonawczego, obejmującego swoim zakresem przebudowę drogi położonej na działkach nr 28/1 oraz 28/2, tj. położonej wzdłuż posesji od nr 3 do nr 7 w Dębionce. Następnie w miesiącu wrześniu 2015 roku podpisano umowę na wykonanie utwardzenia pierwszego odcinka tej drogi o długości ok. 110 metrów. Prace nad tym etapem firma Fabian Skrzypek, Zakład Brukarski z Chojna zakończyła 4 listopada 2015 roku. W lutym 2016 roku podpisano umowę na wykonanie dalszej części utwardzenia drogi. Prace polegające na utwardzeniu trylinką odcinka drogi o długości ok. 170 metrów, podjęła się wykonać firma EKA BRUK Zakład Brukarski Sp. z o.o. z Załęcza. Drugi etap prac został zakończony w dniu 16 marca 2016 roku.
Łączny koszt prac związanych z utwardzeniem drogi wyniósł ok. 120.000,00 zł.
Dzięki wspólnym środkom finansowym funduszu sołeckiego i budżetu Gminy Pakosław mieszkańcy Dębionki świętują WIELKANOC 2016 z utwardzonym trylinką przejazdem przez swoją miejscowość.


21 marca 2016r.                                                              Wójt – Kazimierz Chudy