OSP CHOJNO

Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnie otrzymała dofinasowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z zadania pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Kwota dofinansowania wynosi 12.720,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup ubrania specjalnego SX4, hełmów strażacki HEROS TITAN oraz węży tłoczonych WK 42-20ŁA.

 

 

OSP PAKOSŁAW

Ochotnicza Straż Pożarna w Pakosławiu pozyskała środki w kwocie 6.500,00 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na zadanie pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” Zadanie zostało dofinansowane również z budżetu Gminy w kwocie 510,00 zł. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup piły szablastej akumulatorowej, zestawu podkładów i klinów do stabilizacji, kasków do ratownictwa technicznego orasz rękawic dielektrycznych.

 

 

OSP SOWY

Ochotnicza Straż Pożarna w Sowach pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sowach w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych” realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Ogólna kwota dofinansowania to 19.586,50 zł.

Źródła finansowania zadania:

  • WFOŚiGW w Poznaniu – 15.000,00 zł
  • Gmina Pakosław – 3.000,00 zł
  • OSP Sowy – 1.586,50 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sowach dofinansowanie przeznaczy na zakup prądownic RB 99EN, pałek świetlnych GB 500, aparatów powietrznych M1 FIX G1/6l oraz butli stalowej.

Opracowała: Karolina Klimek