Obszar Pakosław
w dniach: 2022-10-24,
w godzinach: 24 paź 08:00 - 24 paź 14:00
gm. Pakosław: Ostrobudki nr 31, działka nr 8/7 przepompownia
ścieków.