Informujemy, że ze względu na ograniczone możliwości kadrowe Apteka „Lawendowa” z siedzibą przy ul. Rynek 36 w Rawiczu, nie będzie pełnić

w dniach 24-30 października 2022 r. dyżurów nocnych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Rawickiego harmonogramem.