Gmina Pakosław informuje że została zakończona procedura przetargowa, w której wyłoniono dostawcę sprzętu komputerowego w ramach konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2022, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Przekazanie sprzętu komputerowego oraz podpisanie umów darowizny planowane jest na przełomie października/listopada 2022r. Wcześniej każdy z obdarowanych zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS o wyznaczonym terminie odbioru sprzętu.

Prosimy także o zapoznanie się z Procedurą Monitorowania Utrzymania Efektów Projektu Grantowego załączoną poniżej, która obowiązuje wszystkie obdarowane osoby.Załączniki: