KOMUNIKAT nr 01/11/2022

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

oraz użytkowników butli gazowych z gazem płynnym LPG (propan-butan)

 

PINB w Rawiczu w związku z powtarzającymi się zdarzeniami na terenie Polski związanymi
z niewłaściwym użytkowaniem butli gazowych LPG przypomina o zakazie stosowania w jednym budynku gazu płynnego LPG (propan-butan) i gazu z sieci gazowej (gaz ziemny).

Oznacza to bezwzględny zakaz używania butli gazowej podłączonej do kuchenki gazowej lub innego urządzenia gazowego, np. podgrzewacza wody, w budynku wyposażonym w instalację gazową z sieci gazowej. Powyższy zakaz wynika z §157 ust.6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jednocześnie informuje się, że butli gazowych nie można przechowywać w pomieszczeniach,
w których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu (piwnice, sutereny itp.).

 

Ponadto przypomina się użytkownikom butli gazowych na gaz płynny, że butla wraz zaworem podlega dozorowi technicznemu i za jej stan techniczny odpowiada dystrybutor. Natomiast reduktor gazu przykręcany bezpośrednio do zaworu butlowego wraz z przewodem elastycznym i urządzeniem stanowi instalację gazową, która podlega rocznej kontroli (art. 62 ust. 1 pkt 1c Prawo budowlane) tak jak w przypadku korzystania z instalacji zasilanej gazem ziemnym.

ważnym jest, aby w trakcie rocznych kontroli okresowych obiektów budowlanych – w tym instalacji gazowych – odbywało się sprawdzenie stanu reduktora, stanu przewodu elastycznego do podłączenia pojedynczego urządzenia gazowego z reduktorem ciśnienia gazu na butli. Przewód taki powinien mieć oznaczoną datę użytkowania (jeżeli termin użytkowania upłynął, przewód należy wymienić na nowy).
 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- Paweł MorysonZałączniki: