W październiku na terenie sołectw Osiek i Podborowo zakończono realizację zadań współfinansowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

Na początku bieżącego roku Gmina Pakosław złożyła dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, które zostały pozytywnie ocenione i uplasowały się na 9 oraz 67 miejscu listy rankingowej. Jest to sporym sukcesem, szczególnie zważywszy, że w konkursie zgłoszono blisko 252 projekty, a dofinansowanie objęło około 170 zadań.

Umowy o dofinansowanie zostały podpisane 27 czerwca 2022 r. natomiast realizacja obydwu zadań rozpoczęła się pod koniec września.

W Osieku, w ramach zadania pn. „Osiek odnowiony- teren wokół świetlicy polepszony” została odnowiona elewacja świetlicy wiejskiej, wybudowano boisko do koszykówki, zakupiono konstrukcję stalową do koszykówki oraz piłkochwyty, zakupiono i zamontowano 3 urządzenia siłowni zewnętrznej a także zakupiono 4 ławki, 2 kosze na śmieci oraz tablicę z regulaminem. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa udało się uporządkować teren wokół świetlicy, przygotować teren i podłoże pod montaż urządzeń, zamontować ławki, kosze na śmieci oraz regulamin, a także wybudować grill i ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej do budowy boiska. Całkowity koszt wyniósł 234.013,51 zł, w tym koszty kwalifikowane: dotacja Województwa Wielkopolskiego 50.000,00 zł, budżet Gminy 106.413,51 zł, fundusz sołecki 19.500,00 zł oraz koszty niekwalifikowane: praca mieszkańców 58.100,00 zł.

Z kolei w Podborowie, w ramach zadania pn. „Podborowo – wioska mała placu zabaw by chciała” powstała nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wymurowano grill z kostki granitowej, zakupiono i zamontowano 3 urządzenia siłowni zewnętrznej, 3 ławki, 2 kosze na śmieci i tablicę z regulaminem placu zabaw. Dzięki dużej aktywności mieszkańców sołectwa, uporządkowano i przygotowano teren pod budowę chodnika i urządzeń siłowni zewnętrznej oraz odmalowano urządzenia placu zabaw, ławek i stołów a także wiaty rekreacyjnej. Koszt całego projektu wyniósł 73.618,50 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowanych 53.198,50 zł: dotacja Województwa Wielkopolskiego 32.500,00 zł, budżet Gminy 12.263,50 zł, fundusz sołecki 8.435,00 zł oraz kosztów niekwalifikowanych: praca mieszkańców 20.420,00 zł.

Realizacja obu zadań pozwoliła zagospodarować centralne punkty miejscowości oraz stworzyć w nich miejsca, w których mieszkańcy wraz z dziećmi spędzać będą mogli czas wolny. Jesteśmy przekonani, że inwestycje zrealizowane przy pomocy środków Województwa Wielkopolskiego przyczynią się do zwiększania poziomu życia i zadowolenia mieszkańców Gminy Pakosław.

 

Martyna Pokładek

 Galeria zdjęć: