W dniu 28 grudnia 2020 r. Gmina Pakosław złożyła do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w pięciu miejscowościach Gminy Pakosław”.

Wniosek zawierał zadania związane z budową oświetlenia w miejscowościach:

 1. Chojno, 
 2. Pakosław:
  1. ul. Ogrodowa,
  2. ul. Parkowa,
  3. ul. Francuska,
  4. ul. Lipowa
  5. ul. Olbina
 3. Osiek, 
 4. Pomocno, 
 5. Podborowo. 

W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej podjęto decyzję o zwiększenie zakresu przedsięwzięcia uwzględniając oświetlenie uliczne w Niedźwiadkach przy drodze z nową zabudową mieszkaniową.

Wartość zadania wynosi 950.984,92 zł z tego dofinansowanie w kwocie 600.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, poddziałanie Fundusze Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, a pozostałą część, tj. 350.984,92 zł pokryto z  Budżetu Gminy. Na wartość inwestycji składają się prace związane z wykonaniem projektów technicznych, wykonanie robót budowlanych i montażowych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, opłaty za wykonanie przyłączy energetycznych oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Wykonawcą robót w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego w sześciu miejscowościach Gminy Pakosław była firma: Instalatorstwo Elektryczne Janusz Kapała z Pakosławia. Zakres zadań obejmował montaż 9 szafek oświetleniowych, budowę linii kablowych, montaż 99 słupów oświetleniowych oraz montaż 99 opraw oświetleniowych.

Prace rozpoczęły się dnia 27 września 2021 roku, a zakończyły z dniem 14 października 2022 roku. Obecnie trwają prace związane z założeniem liczników na wykonanych przyłączach energetycznych, by jak najszybciej uruchomić wybudowane oświetlenie.

 

 

 

Martyna Pokładek