W dniu 24 listopada 2021 roku Gmina Pakosław złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o udzielenie w 2022 roku dotacji na zadanie pod nazwą „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowościach Pomocno i Osiek”.

Umowa o dofinansowanie została zawarta 08 kwietnia 2022 roku i opiewała na kwotę 91.125,00 zł. Z uwagi na znaczny koszt budowy dróg, w dniu 01 sierpnia 2022 roku, została podpisana umowa na zwiększenie wsparcia o kwotę 79.000,00 zł.

Wykonawcą zadania w miejscowości Pomocno została firma PUH JOB House z Gogolewa. Wartość wykonywanych robót wynosi 223.634,74 zł. Zakres przedsięwzięcia obejmował: przebudowę drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej -betonowej na długości 150,00 m oraz na nawierzchnię z kruszywa kamiennego na długości 70,00m, zamontowanie oporników betonowych wzdłuż jezdni oraz krawężników betonowonajazdowych, wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego, a także odwodnienie przebudowanej drogi.

Wykonawcą zadania w miejscowości Osiek jest Zakład Murarsko-Betoniarski Krzysztof Szymkowiak z Osieka. Wartość wykonywanych robót wynosi 223.552,50 zł.  Zakres robót obejmował przebudowę drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej - betonowej na długości 180,00 m oraz na nawierzchnię z kruszywa kamiennego na długości 80,00m, zamontowanie oporników betonowych oraz wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego.

Wykonawcy zobowiązani są zrealizować wszystkie prace związane z budową i przebudową dróg dojazdowych do dnia 25 listopada 2022 roku.

Łączny koszt budowy dróg wyniesie 447.187,24 zł, w tym środki Województwa Wielkopolskiego 170.125,00 zł, pozostała część zostanie pokryta z budżetu Gminy Pakosław tj. 277.062,24 zł.

Realizacja obu dróg pozwoli na polepszenie warunków dojazdu do gruntów rolnych.

 

Martyna Pokładek

 Galeria zdjęć: