Gmina Pakosław rozpoczyna przyjmowanie wniosków na zakup węgla od 1 stycznia 2023 r.

Urząd Gminy Pakosław informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych nastąpiła zmiana zasad dystrybucji węgla umożliwiająca przeniesienie niewykorzystanego w pierwszym okresie limitu 1,5 tony na następny okres tj. po 1 stycznia 2023r. Oznacza to, że w przypadku gdy do 31 grudnia 2022r.mieszkaniec gminy nie dokonał zakupu węgla lub dokonał w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to niewykorzystaną ilość będzie mógł przenieść na drugi okres. Tym samym w przypadku kupna np. 0,5 tony węgla w pierwszym okresie, w drugim będzie można zakupić 2,5 tony do łącznego limitu 3 ton.

W związku z przypadkami rezygnacji z zakupu węgla przez wnioskodawców, już po złożonym przez Gminę zamówieniu, po 1 stycznia 2023 r. nastąpi zmiana zasad dystrybucji.

 

Po złożeniu wniosku i pozytywnej jego weryfikacji, pracownik Urzędu telefonicznie, bądź sms-owo poinformuje o możliwości wpłaty środków – termin dokonania wpłaty przez wnioskodawcę 2 dni (licząc od następnego dnia otrzymania informacji z Urzędu), w przypadku niedokonania wpłaty we wskazanym terminie wniosek ten pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia.

Ponadto w przypadku braku możliwości zebrania pełnego tonażu tj. 25 ton, wnioski te pozostaną również bez rozpatrzenia, a wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie.
 

Kwota za 1 tonę węgla pozostaje bez zmian i wynosi 2000 zł. Po dokonaniu wpłaty i zaksięgowaniu jej na naszym koncie Gmina dokona zamówienia węgla. Po zapłaceniu za zamówioną ilość węgla, mieszkańcy muszą zaczekać, aż opał zostanie dostarczony do składu GS w Pakosławiu.
O tym, że węgiel jest do odbioru, mieszkańcy zostaną poinformowani telefonicznie lub SMS. Przypuszczalny termin oczekiwania na odbiór węgla co najmniej 10 dni.

 

Wnioski można składać od 10 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r. w biurze nr 4.

 

 

Wnioski można również pobrać ze strony www.pakoslaw.pl Aktualności/ ważne komunikaty/zasady dystrybucji węgla od stycznia 2023 r.

 

Do preferencyjnego zakupu węgla uprawnieni są mieszkańcy, którzy otrzymali lub mogą otrzymać dodatek węglowy.

Wnioskodawcy, którzy pierwszy raz będą składać wniosek proszeni są o dołączenie kserokopii informacji z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego na rzecz, którego dokonywany jest zakup preferencyjny.

 

Dostępne będą tylko dwa sortymenty:

1. Groszek (5 - 25 mm)

2. Orzech (od 25+ mm)

(w przypadku zmiany sortymentu pracownicy poinformują wnioskodawców telefonicznie).

Można złożyć tylko jeden wniosek na II transzę tj. od 1 stycznia 2023r.

Ze względów technicznych minimalna ilość zakupu węgla wynosi - 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 tony.
Węgiel należy odebrać ze składu w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji z Urzędu.Załączniki: