Poszukiwani studenci oraz uczniowie szkół średnich do pracy przy obsłudze nart wodnych na Zalewie „Pakosław” w Sowach w okresie od 15 czerwca 2016 r. do 15 września 2016r.

Oferty należy składać do 15 maja 2016r. w sekretariacie Urzędu Gminy lub Ośrodku Kultury i Rekreacji w Pakosławiu w godzinach urzędowania.

Inwestor zapewnia szkolenie.