Liczba mieszkańców na koniec roku 2022 w Gminie Pakosław wyniosła 4859 osób, w tym 2429 kobiety i 2430 mężczyzn. W porównaniu do roku poprzedniego (4876 mieszkańców) zauważyć można nieznaczny spadek mieszkańców w gminie. W ubiegłym roku na świat  przyszło 48 dzieci – 23 chłopców i 25 dziewczynek.  Odnosząc się do roku 2021 oznacza to spadek narodzin o 10 dzieci. W ubiegłym roku zmarło 48 mieszkańców Gminy Pakosław – w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 24 zgonów.  W roku 2019 i 2022 liczba urodzeń i liczba zgonów była na takim samym poziomie. Porównując do roku 2021 należy stwierdzić wzrost zgonów o 8 osób. W poprzednim roku kalendarzowym w związek małżeński wstąpiło 27 par, w tym udzielono 11 ślubów cywilnych. W 2022 roku Urząd Stanu Cywilnego w Pakosławiu odnotował 9 rozwodów.

Od 16 marca 2022 roku w gminie Pakosław nadano łącznie 82 numerów PESEL dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym, w tym 30 nadano dzieciom ukraińskim.

Tabela nr 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych latach

Rok

Liczba mieszkańców

2014

4800

2015

4818

2016

4798

2017

4842

2018

4852

2019

4878

2020

4872

2021

4876

2022

4859

 

Wykres nr 1 Liczba mieszkańców w poszczególnych latach

Tabela nr2. Liczba urodzeń i zgonów w poszczególnych latach

Rok

Urodzenia

Zgony

Bilans

2014

57

57

0

2015

56

56

0

2016

45

48

- 3

2017

74

44

+ 30

2018

68

46

+ 22

2019

56

56

0

2020

72

59

+ 13

2021

58

40

+ 18

2022

48

48

0

 

Tabela nr 3: Dane statystyczne dot. liczby ludności, urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach w 2022 roku

Tabela nr 3: Dane statystyczne dot. liczby ludności, urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach w 2022 roku

 

Opracowała: Karolina Klimek