Jesteś osobą aktywną w środowisku lokalnym? Stawiasz na swój rozwój? Lubisz współpracować z innymi? Centrum PISOP w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” ogłasza rekrutację liderów lokalnych w subregionie leszczyńskim.

Liderem lokalnym może zostać osoba aktywna społecznie, otwarta, kreatywna, posiadająca wiedzę co dzieje się w środowisku lokalnym i chcąca współpracować z mieszkańcami na rzecz swojej okolicy.

Liderzy otrzymają indywidualne wsparcie specjalistów LOWES będą mieć możliwość uczestniczenia w cyklu szkoleniowym, konserwatoriach oraz wizytach studyjnych. Dzięki dołączeniu do grona liderów lokalnych Centrum PISOP gwarantuje:
  • zdobycie nowych umiejętności liderskich
  • poszerzenie wiedzy odnośnie rozwijania ekonomii społecznej w środowisku lokalnym
  • poznanie dobrych praktyk w zakresie aktywizowania mieszkańców i budowania współpracy
  • wymianę doświadczeń z innymi liderami lokalnymi
  • wsparcie finansowe przy organizacji wydarzeń lokalnych
Zgłoszenia na specjalnym formularzu, dostępnym na stronie www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl można przesyłać najpóźniej do 26.04.2016 r. mailem na natalia.szymanowska@pisop.org.pl. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę.


Serdecznie zachęcamy do przesyłania zgłoszeń!

Pliki do pobrania:
rekrutacja_lokalni_liderzy.pdf