Z końcem grudnia ubiegłego roku zakończono realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Góreczki Wielkie” współfinansowanego z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonawcą inwestycji była firma EKO-KAN-GAZ Sp. z o.o. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 3.133.592,30 zł w tym: z dofinansowania 2.499.042,89 zł oraz z wkładu własnego Gminy 634.549,41 zł.

Dzięki realizacji inwestycji wybudowano rurociąg tłoczny, kolektor grawitacyjny, przyłącza kanalizacyjne a także trzy przepompownie ścieków.