Pod koniec października ubiegłego roku zakończono realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sworowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej do strefy przemysłowej w Chojnie” współfinansowanego z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Marian Iberhan. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 7.132.352,44 zł w tym: z dotacji 6.775.734,82 zł oraz z wkładu finansowego Gminy 356.617,62 zł.

Realizacja zadania pozwoliła na budowę kolektorów, przyłączy, kolektorów tłocznych oraz dwunastu przepompowni ścieków w Sworowie natomiast w miejscowości Chojno na budowę sieci wodociągowej, kolektorów grawitacyjnych, rurociągu tłocznego oraz przepompowni polimerobetonowej.